Regnskaber

Hjorthøj Vandværkets regnskaber

Regnskab for 2023 Klik her
Regnskab for 2022 Klik her
Regnskab for 2021 Klik her
Regnskab for 2020 Klik her
Regnskab for 2019 Klik her
Regnskab for 2018 Klik her
Regnskab for 2017 Klik her
Regnskab for 2016 Klik her
Regnskab for 2015 Klik her
Regnskab for 2014 Klik her
Regnskab for 2013 Klik her
Regnskab for 2012 Klik her
Regnskab for 2011 Klik her
Anvendt regnskabspraksis

Værdiansættelsen og afskrivningsprincipperne for vandværkets aktiver er foretaget således:

Grunde og bygninger

Grundene er optaget til den offentlige ejendomsværdi, der er beregnet som kontantværdien.

Nybygget vandværk i 1999, der udgør både bygning samt anlæg, er optaget til anskaffelsessum med fradrag af foretagne afskrivninger. Afskrivningerne er foretaget ud fra en forventet levetid på 20 år.

Anlæg

Anlæg er optaget til anskaffelsessum med fradrag af foretagne afskrivninger. Afskrivningerne er foretaget ud fra en forventet levetid på 10 år.

Inventar

Inventar er optaget til anskaffelsessum med fradrag af foretagne afskrivninger. Afskrivningerne er foretaget ud fra en forventet levetid på 5 år.

Pantsætninger

Ingen af vandværkets aktiver er pantsat.

Kontakt vandværket

Alle henvendelser til vandværket skal ske på telefon 59 50 81 45 mellem kl. 8 - 15.
Ved vandbrud kan nummeret bruges hele døgnet.
Copyright 2023 | Hjorthøj Vandværk | Persondataforordningen │a.m.b.a. | CVR: 15633514 | Alle rettigheder forbeholdes
crossmenu