Historie

Lidt historie…

Hjorthøj Vandværk blev oprindelig stiftet i 1960 som en andelsselskab, og det er idag den største private vandforsyning i Kalundborg kommune.

Der er pr. 1. juli 2023 tilsluttet 1985 forbrugere til vandværket, langt den største del er helårshuse, men også omkring 350 fritidshuse samt nogle landbrug og institutioner er under vandværkets område. Området rækker fra Jernholtparken og Trøjeløkkevej i øst til lige før Ulstrup by i vest.

Helt tilbage i 1977 var de første planer om at bygge nyt vandværk fremme i bestyrelsen, men der måtte gå yderligere 22 år før det nye vandværk var en realitet. Det blev opført i løbet af sommeren 1999 og taget i brug i efteråret 1999, hvorefter det gamle vandværk, som lå samme sted, blev revet ned.

Intet er galt uden at det er godt for noget! Den lange tid fra beslutning til udførelse betød, at der var sparet så mange penge sammen, således at man var i stand til at betale det nye vandværk til kr. 2.200.000 kontant.

Der er tale om et topmoderne og fremtidssikret vandværk baseret på lukkede filtre. Disse filtre ligger i 4 store ståltanke, hvor råvandet kommer ind i den ene ende, hvorefter det renses og iltes på sin vej gennem tankene, for derefter at komme ud som drikkevand i den anden ende.

Vandværket har i perioden 2007 -2010 overtaget 3 andre private vandværker, nemlig Sdr. Nyrup, Trøjeløkke og Kongstrup Vandværker, som med de tilhørende boringer i dag køres i samdrift, således at de kan supplerer hinanden ved eventuelle vandbrud og planlagte reparationer.

Der er i dag 2 fysiske vandværker, nemlig Hjorthøj og Trøjeløkke . Begge vandværker er renoveret, så de er i rigtig god vedligeholdelsesmæssig stand, og udstyret med den nyeste elektronik, så de alle kan fjernstyres. Den driftsansvarlige smed kan gennem avancerede computerprogrammer overvåge og betjene alle vandværkerne fra sit kontor, hjemme fra sin bopæl eller i servicevognen.

Anlægget er bl.a. udstyret med en intelligent alarm, som kan skelne mellem væsentlige og mindre væsentlige fejl, forstået på den måde, at anlægget ved uvæsentlige fejl i f.eks. nattetimerne venter med at alarmere teknikeren indtil næste morgen.

Der udpumpes i dag omkring 150.000 kbm vand til forbrugerne.

Kontakt vandværket

Alle henvendelser til vandværket skal ske på telefon 59 50 81 45 mellem kl. 8 - 15.
Ved vandbrud kan nummeret bruges hele døgnet.
Copyright 2023 | Hjorthøj Vandværk | Persondataforordningen │a.m.b.a. | CVR: 15633514 | Alle rettigheder forbeholdes
crossmenu