Nyheder

Indkaldelse til generalforsamling 2024

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling
fredag den 26.4.2024 kl. 19.00 på Restaurant Gisseløre i Kalundborg.
med følgende dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning v/ formanden
 • Det reviderede regnskab for 2023 fremlægges til godkendelse
 • Budget for 2024 og 2025 fremlægges til godkendelse
 • Indkomne forslag (eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen)
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:
  Søren Olsen (modtager ikke genvalg, bestyrelsen foreslår Niels Erik Olsen)
  Sven Gabe (modtager genvalg)
  Ulrich Rasmussen er fraflyttet området, og der skal derfor vælges et nyt bestyrelsesmedlem for 1 år
 • Valg af 2 suppleanter. På valg er Niels Erik Olsen og Lars Hjort
 • Eventuelt

På bestyrelsens vegne
Henrik Petersson

02/04/24
Ronald Stutt

Kontakt vandværket

Alle henvendelser til vandværket skal ske på telefon 59 50 81 45 mellem kl. 8 - 15.
Ved vandbrud kan nummeret bruges hele døgnet.
Copyright 2023 | Hjorthøj Vandværk | Persondataforordningen │a.m.b.a. | CVR: 15633514 | Alle rettigheder forbeholdes
crossmenu