skip to Main Content

Hjorthøj Vandværkets regnskaber

Anvendt regnskabspraksis
Værdiansættelsen og afskrivningsprincipperne for vandværkets aktiver er foretaget således:

Grunde og bygninger
Grundene er optaget til den offentlige ejendomsværdi, der er beregnet som kontantværdien.

Nybygget vandværk i 1999, der udgør både bygning samt anlæg, er optaget til anskaffelsessum med fradrag af foretagne afskrivninger. Afskrivningerne er foretaget ud fra en forventet levetid på 20 år.

Anlæg
Anlæg er optaget til anskaffelsessum med fradrag af foretagne afskrivninger. Afskrivningerne er foretaget ud fra en forventet levetid på 10 år.

Inventar
Inventar er optaget til anskaffelsessum med fradrag af foretagne afskrivninger. Afskrivningerne er foretaget ud fra en forventet levetid på 5 år.

Pantsætninger
Ingen af vandværkets aktiver er pantsat.

Back To Top